İLKA DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Home  >>  HİZMETLERİMİZ  >>  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MARKA DANIŞMANLIĞI

firma-logolari

 • Marka İsimlendirme:

İLKA; marka stratejisi konusundaki uzmanlığı ile iyi bir marka adının nelere sahip  olması gerektiğini bilir ve markanıza doğru ismi koyar.

 • Marka Kimliği Yaratma:

Markanın iletişim unsurlarının ve görsel kimliğinin hedef kitleye uygun olarak tasarlanması ve stratejinin geliştirilmesidir.

 • Marka Yönetimi:

Marka yönetimi hizmeti, yaratılan markanın geliştirilmesidir.

PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

İşletmeler için uygulanabilir pazarlama stratejileri geliştirilerek, uygulanabilir pazarlama, stratejisi, firmanın olanaklarıyla pazarın koşullarına uygun bir şekilde yürütülür.

marketing concept with business graph and chart hand drawing on blackboard

 • Pazarlama:

“Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.”

 • Pazar analizi:

Mevcut veya pazara yeni giren ürün/hizmetler için; pazar koşullarının objektif olarak tanımlanması ve anlaşılmasına yönelik analiz çalışmalardır.

 • Pazarlama stratejileri:

Firmaların pazarlama hedeflerini gerçekleştirebilmelerini sağlayan başarılı bir pazarlama süreci yönetimi için gerekli olan yol haritasının belirlenmesi, gerekli durumlarda da sürecin bizzat yönetilmesi çalışmalarıdır.

Bir işletmenin pazarlama amaçlarına ulaşmak için kullandığı pazarlama mantığıdır. Kısaca hedeflenen amaçlara ulaşmada izlenecek yolları gösterir.

 • Pazarlama yönetimi:

Bu hizmetin amacı, tüm pazarlama-pazarlama tanıtımı faaliyetlerinin firmanın pazarlama hedeflerine ve pazarlama planına uygun ve en efektif bütçelerle gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • İnsan Kaynakları
 • Kurum Stratejisi – Stratejik Yol Haritası
 • Pazar Araştırması – Pazara Giriş Stratejisi
 • Etkili Satış ve Pazarlama
 • Gelir Arttırma Stratejileri
 • Maliyet Optimizasyonu
 • Operasyonlar
 • Finans ve Hazine
 • Kurumsal Uygulamalar